Siódme Niebo jako jeden z niewielu oferuje tak zwane „Mieszkania bezczynszowe” w bardzo atrakcyjnych cenach już od 199 000 zł. „Mieszkania bezczynszowe” to nic innego jak mieszkanie zarządzane indywidualnie przez właściciela bez obowiązku zakładania wspólnoty a co za tym idzie bez obowiązku płacenia niepotrzebnych opłat za administrowanie.

 

Tabela porównawcza

 

Lista pozycji opłacanych w ramach opłat czynszowych

Spółdzielnie Wspólnoty

Mieszkania Bezczynszowe

MEDIA

zużycie wody

TAK

TAK

odprowadzenie ścieków

TAK

TAK

podgrzanie wody - opłata stała

TAK

NIE

podgrzanie wody - zaliczka

TAK

TAK

centralne ogrzewanie opłata zmienna

TAK

TAK

centralne ogrzewanie opłata stała

TAK

NIE

wywóz nieczystości

TAK

TAK

opłata stała c.o. i c.w.

TAK

NIE

gaz

TAK

TAK

 

 

 

 

KOSZTY EKSPLOATACJI CZĘŚCI WSPÓLNYCH

monitoring osiedla

TAK

NIE

energia dźwigów

TAK

NIE

konserwacja dźwigów

TAK

NIE

oświetlenie części wspólnych

TAK

NIE

energia elektryczna części wspólnych

TAK

NIE

konserwacja anten zbiorczych

TAK

NIE

utrzymanie czystości części wspólnych

TAK

NIE

techniczne bieżące utrzymanie

TAK

NIE

koszty utrzymania mienia WM/SM przeznaczonego do wspólnego korzystania

TAK

NIE

eksploatacja wodomierzy

TAK

NIE

oświetlenie pomieszczenia gospodarczego

TAK

NIE

podatek od nieruchomości pow. wspólnych

TAK

NIE

prawo użytkowania wiecz. gruntu

TAK

NIE

wywóz nieczystości wielkogabarytowych

TAK

NIE

koszt eksploatacji domofonu

TAK

NIE

najem pomieszczenia gospod.

TAK

NIE

fundusz remontowy nieruchomości stanowiących mienie WM/SM

TAK

NIE

koszty administrowania wspólnotą

TAK

NIE

koszty eksploatacji bieżącej

TAK

NIE

fundusz remontowy nieruchomości

TAK NIE
       

pozostałe

domofon remontowy

TAK

NIE

wymiana wodomierzy

TAK

NIE

działalność społeczno - wych.

TAK

NIE

 

Biorąc pod uwagę powyższą tabelę widzimy jak wiele opłat dodatkowych ponosimy za podstawowe potrzeby i z jak wielu elementów za które płacimy nie korzystamy.

Wybór Mieszkania bezczynszowego daje nam możliwość administrowania swoim mieszkaniem we własnym zakresie co oznacza nie ponoszenia kosztów administracyjnych, które niejednokrotnie stanowią znaczny koszt.

 

Średnie opłaty dla mieszkania o pow.  50m2

lata

Spółdzielnie x
Spółdzielnie y
Wspólnoty (zł)

Mieszkania bezczynszowe (zł)

Różnica (zł)

Różnica ( % )

1

5.011,08

3.680,16

1.330,92

26,56

8

40.088,64

29.441,28

10.647,36

25

125.277,00

92.004,00

33.273,00

Jak widać powyżej oszczędności są bardzo duże. W przypadku mieszkania o pow. 50m2 ponad 30 tys. zł.

 

OSZCZĘDNOŚĆ NA PRZESTRZENI 25 LAT

Oszczędność (w zł)

 

49m2

55m2

70m2

72m2

1 rok

1.330,92

1.742,16

2.465,4

2.655,36

8 lat

10.647,36

13.937,28

19.723,20

21.242,88

25 lat

33.273,00

43.554,00

61.635,00

66.384,00

%

26,56

32,10

34,64

36,33