Mieszkania i domy na sprzedaż w Gdańsku- Siódme Niebo.pl

SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE!

Jabloniowa 18

WYBIERZ, JAK CHCESZ MIESZKAĆ

10 lat doświadczenia

DOŚWIADCZENIE

Gwarancja jakości

GWARANCJA JAKOŚCI

Oszczędność

OSZCZĘDNOŚĆ

Skontaktuj się z nami
801 007 008

KONTAKT

Umów się na spotkanie:Dane kontaktowe:

Banino,
ul. Lotnicza 113

poniedziałek 8–16
wtorek 8–16
środa 8–16
czwartek 8–16
piątek 8–16
Straszyn,
ul. Szafranowa

(teren inwestycji
Szafranova)
Gdańsk,
ul. Jabłoniowa 18

(teren inwestycji
Jabłoniowa 18)
Zadzwoń na infolinię w celu umówienia spotkania

Administratorem Twoich danych osobowych jest Siódme Niebo S.A z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 124 lok. 8, 02-577 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523816, NIP 5272551484, kapitał zakładowy 247 184 zł, kapitał wpłacony 290 000 zł, z którego usług korzystasz lub planujesz korzystać. Dane przekazane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Twojej prośby o kontakt i nie będą przetwarzane dłużej niż jest to potrzebne do zrealizowania Twojej prośby. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Masz prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. W celu realizacji Twoich, opisanych wyżej praw prosimy o kontakt pod adresem mailowym info@siodme-niebo.pl lub pisemne na adres naszej siedziby wskazany powyżej.