Zakup mieszkania od dewelopera - klucze

Zakup mieszkania od dewelopera krok po kroku

Zakup mieszkania od dewelopera często może być znacznie bardziej opłacalny niż lokalu z rynku wtórnego. Można znaleźć wiele ciekawych nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach i przystępnych cenach. Dowiedz się, jak się przygotować do takiej transakcji, na co zwrócić uwagę oraz jak wygląda cały proces zakupu. 

Zakup mieszkania od dewelopera – jak się przygotować do zakupu?

1. Kredyt hipoteczny

Jeśli planujemy sfinansować zakup mieszkania kredytem hipotecznym, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić naszą zdolność kredytową. Pracownik banku bądź ekspert finansowy pomoże nam ją obliczyć, biorąc pod uwagę nasze zarobki, formę zatrudnienia i historię kredytową.

2. Dodatkowe koszty

Uwzględnienie wszystkich kosztów pozwoli nam poznać budżet, którym dysponujemy i uniknąć w ten sposób ewentualnych rozczarowań. Pod uwagę należy wziąć nie tylko cenę mieszkania, ale również inne opłaty, takie jak m.in taksa notarialna, prowizja banku i pośrednika, założenie księgi wieczystej czy ubezpieczenie nieruchomości. 

3. Wybór własnego M

Dokonując wyboru mieszkania, warto porównać oferty, by sprawdzić, która z nich jest najkorzystniejsza. Istotnymi kwestiami są również lokalizacja osiedla, liczba pokoi, metraż czy funkcjonalny układ pomieszczeń. Po wstępnym rozeznaniu możemy sporządzić listę interesujących nas inwestycji. Powinniśmy dowiedzieć się o nich jak najwięcej: ile wynosi czas dojazdu do pracy i centrum w różnych porach dnia, jak wygląda infrastruktura handlowo-usługowa, jak funkcjonuje komunikacja miejska.

Sprawdź firmę deweloperską przed nabyciem nieruchomości

Po rozeznaniu rynku możemy odrzucić większość ofert i skupić się na dwóch-trzech, które najlepiej będą odpowiadać naszym potrzebom. To odpowiedni moment, aby udać się do biur sprzedaży i dokładniej przyjrzeć się proponowanym warunkom. Warto poprosić sprzedawcę o prospekt informacyjny inwestycji, z którego dowiemy się m.in. jakie doświadczenie ma deweloper, jaki jest status prawny działki (czy jest obciążona), czy zostały uzyskane niezbędne pozwolenia, jaki jest termin zakończenia prac i przeniesienia prawa własności nieruchomości. Osobna część dokumentu – przygotowana na potrzeby konkretnej transakcji – powinna zawierać informacje o wybranym przez nas mieszkaniu, standardzie jego wykończenia, zamontowanych instalacjach, a także dane dotyczące części wspólnych budynku. 

Zakup mieszkania od dewelopera krok po kroku

1. Umowa rezerwacyjna

W przypadku finansowania zakupu mieszkania kredytem hipotecznym, warto podpisać z deweloperem tzw. umowę rezerwacyjną. Powinna znaleźć się w niej klauzula, zgodnie z którą mamy prawo do odstąpienia od umowy, jeśli nie dostaniemy kredytu.

2. Umowa deweloperska

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy deweloperskiej, która zawierana jest w formie aktu notarialnego. Zgodnie z ustawą deweloperską koszt taksy notarialnej dzielony jest pomiędzy dewelopera a kupującego. Przed transakcją powinniśmy otrzymać wzór umowy wraz z prospektem informacyjnym. Jej najważniejszym elementem jest zobowiązanie obydwu stron do zawarcia ostatecznej umowy, przenoszącej własność lokalu w określonym momencie w przyszłości. Oprócz tego w umowie znajdą się informacje m.in. o:

  • cenie nieruchomości i jej lokalizacji, położeniu, powierzchni użytkowej, standardzie wykończenia itp.;
  • terminach wpłaty zadatku;
  • terminach zapłaty kolejnych transz;
  • terminie przekazania i warunkach odbioru lokalu;
  • warunkach rozliczenia ewentualnych niezgodności z projektem;
  • konsekwencjach wycofania się z zawartej umowy. 

3. Odbiór mieszkania

Po zakończeniu prac budowlanych przychodzi najbardziej wyczekiwany moment – odbiór mieszkania i przekazanie kluczy. To bardzo ważny etap, czasem jednak odbywa się już po podpisaniu umowy ostatecznej. Zanim podpiszemy protokół – będący potwierdzeniem, że akceptujemy stan mieszkania – powinniśmy sprawdzić, czy lokal spełnia określone w umowie deweloperskiej warunki, np. czy standard wykończenia odpowiada ustaleniom, czy nie ma nieprawidłowości w wykonaniu podłóg, ścian, montażu okien i drzwi itp. Ewentualne usterki powinny zostać naprawione w ustalonym w umowie terminie.

4. Umowa ostateczna

Ostatnim etapem transakcji jest podpisanie umowy ostatecznej, którą zawiera się w formie aktu notarialnego. Tym razem jednak koszty jej sporządzenia pokrywa w całości nabywca. Dobra wiadomość jest taka, że zakup mieszkania od dewelopera w przeciwieństwie do nieruchomości z rynku wtórnego, zwolniony jest z podatku od czynności cywilnoprawnych (PPC). Opłacamy jedynie podatek VAT.

Aby doszło do podpisania umowy ostatecznej, budowa musi być zakończona, co potwierdzi pozwolenie na użytkowanie. Lokal musi również zostać wyodrębniony. Jeśli zdecydowaliśmy się zaciągnięcie kredytu, niezwłocznie po dokonaniu transakcji powinniśmy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej i wpisanie hipoteki na rzecz banku. Koniecznie należy też ubezpieczyć nieruchomość od ognia i zdarzeń losowych. Po dopełnieniu tych formalności staniemy się właścicielem mieszkania i możemy zająć się wykończeniem i zaplanować przeprowadzkę.